WELKOM - LIDMAATSKAPLede van die NW-SA het toegang tot artikels, van toepassing op hul eie voorstad. Dit beteken dat belangrike inligting beskikbaar en maklik bekombaar is vir die lede. Hulle kan artikels oor misdaad-voorkoming en ook statistieke (waar beskikbaar), oor hulle woonbuurt aflaai. Buurtwaglede kan hulle rekords aanlyn opdateer.

Lidmaatskap tot hierdie webwerf word toegeken aan geregistreerde buurtwagte. Inwoners kan bevestig of hulle buurtwag geregistreer is. Indien nie, kan hulle aansoek doen en wanneer dit goedgekeur is, word die buurtwag voorsien van 'n gebruikersnaam en wagwoord vir sy lede.

Om by 'n bestaande buurtwag aan te sluit kliek hier.

Om 'n nuwe buurtwag te stig, kliek hier.